«ТЕКОМ-Лізинг» самостійно веде переговори з постачальниками техніки, транспорту та обладнання, страховими компаніями, органами державної влади, банками та займається підготовкою всіх необхідних документів за Вашим проектом. Все, що потрібно підписати Клієнту - договір лізингу.

Ваша компанія (далі - «Лізингоодержувач») самостійно вибирає об'єкт лізингу по каталогах / в салоні / торговому залі Постачальника або направляє запит і необхідну специфікацію Лізингової компанії для пошуку об'єкта

Лізингова компанія узгоджує з Лізингоодержувачем розмір початкового внеску (авансу), період дії договору, вартість фінансування, умови переходу права власність.

На підставі вартості об'єкта, витрат на його транспортування, митне очищення (при необхідності), реєстрацію, періоду лізингу та розміру авансу, Лізингова компанія готує графік лізингових платежів і направляє його Лізингоотримувачу разом з переліком документів, необхідних для фінансування проекту

Після винесення позитивного рішення про фінансування, сторони укладають договір лізингу, Лізингоодержувач робить авансовий платіж відповідно до затвердженого графіка, Лізингова компанія укладає контракт купівлі-продажу об'єкта з Постачальником

Об'єкт набувається Лізинговою компанією у Постачальника і передається в користування Лізингоодержувачу на підставі акта прийому-передачі

Лізингоодержувач здійснює щомісячні лізингові платежі відповідно до затвердженого графіка протягом періоду дії договору лізингу


Лізинговий платіж включає в себе:


погашення частини вартості об'єкта лізингу

комісію Лізингової компанії за фінансування угоди

інші витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу (страхування, реєстрація в державних установах тощо)

По завершенню терміну дії договору, об'єкт переходить у власність Лізингоодержувача (викупна вартість відсутня або встановлюється за погодженням з Лізингоодержувачем)